Google DOCS

 Google Docs és un processador de textos i un editor de fulls de càlcul en línia que es pot utilitzar des del navegador. Aquestes aplicacions són desenvolupades per Google que al seu temps va comprar diferents empreses i programadors relacionats amb l'ofimàtica en línia. El programa es va llençar el 10 d'octubre de 2006
Full de cálculs, Presentacions, Documents, Dibuixos, Formularis


A més a més del processador de textos i dels fulls de càlcul, Google DOCS,
ens permet crear presentacions , fer dibuixos i definir formularis electrònics.


  • Presentació amb Google DOCS

Aquesta presentació sobre les eines 2.0 s'han fet amb 
Google DOCS. Per veure-la només cal clicar aquest enllaç
  
Video a Youtube sobre Google DOCS                          
Aquest video ha estat incrustat en el bloc a partir del codi HTML
     generat a Youtube.